Dla rodzica:

Ka??de dziecko jest niepowtarzalne, dlatego tak wa??ne s? dla nas konsultacje z Rodzicami przed przyst?pieniem dziecka do programu. W czasie spotkania profesjonalnie dobierzemy dla niego program. Zadbamy, aby by?? on zgodny z jego potrzebami, mo??liwo??ciami i predyspozycjami.