Oferta > zdobywaj wiedz?, zdobywaj ??wiat

CHCESZ SPOKOJNIE OPANOWA? OGROM MATERIA?U ZE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW?

Pomo??emy Ci znale??? Twój sposób na nauk?!

USKI
  • Wypracujesz w??asny styl uczenia si? zgodny z naturalnymi predyspozycjami.
  • Poznasz swój profil inteligencji, aby go doskonali? i zrealizowa? marzenia.
  • Pokonasz zm?czenie, niech?? i stres szkolny, nauczysz si? relaksacji i odpoczynku.
  • Nauczysz si? planowania i systematyczno??ci – zawsze b?dziesz mie? du??o czasu.
  • Zadbasz o wspó??prac? obu pó??kul mózgowych, rozwiniesz swój potencja??.
  • Rozwiniesz swoj? moc twórcz?, odkryjesz swój geniusz.
  • Je??eli masz dysleksj? – poznasz ?wiczenia, które pomog? Ci si? jej pozby?.
  • Wzmocnisz poczucie w??asnej warto??ci i pewno??? siebie, aby czu? si? dobrze w szkole i osi?ga? sukcesy.
 

WSZYSTKO PO TO, ABY?? UMIA? UCZY? SI? SKUTECZNIE.

Zaj?cia odbywaj? si? po lekcjach w szkole, do której ucz?szcza dziecko.
Zapraszamy uczniów klas IV-VI i I gimnazjum.
Bezpłatne konsultacje