Dla ucznia > Twoja opinia

TWOJA OPINIA MA DLA NAS ZNACZENIE

Wyra??aj?c swoj? opini? kszta??tujesz otaczaj?c? Ci? rzeczywisto???. Pomagasz nam dostosowa? nasze us??ugi do Twoich potrzeb. Twoja satysfakcja jest dla nas wa??na.

X

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez Polską Uniwersytecką Szkołę Kształcenia Indywidualnego z siedzibą w Krakowie, ul. Ładna 2, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie Polityka ochrony danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych