Znamy laureat??w!

Dodano: 2022-03-30

Wiemy ju??, kto otrzyma?? stypendium w 30. edycji Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego USKI Polska.

Z najwy??sz? przyjemno??ci? og??aszamy list? laureatów 30. edycji Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego USKI Polska!

W tej edycji stypendium otrzyma??o a?? 20 osób.

Gratulujemy zwyci?zcom i ??yczymy kolejnych ??yciowych sukcesów :-)