Subwencja finansowa

Dodano: 2021-12-14

Polski Fundusz Rozwoju

USKI POLSKA UNIWERSYTECKA SZKO?A KSZTA?CENIA INDYWIDUALNEGO uzyska??a subwencj? finansow? w ramach programu rz?dowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Ma??ych i ??rednich Firm", udzielon? przez PFR SA.