Beztroskie wakacje!

Dodano: 2022-05-20

Zapisz si? na kurs USKI Polska ju?? dzi?? i zyskaj nawet 3 miesi?ce nauki za darmo!

Zapisuj?c si? na wybrany kurs organizowany przez Polsk? Uniwersyteck? Szko??? Kszta??cenia Indywidualnego

w okresie od 21 maja 2022 do 31 sierpnia 2022 roku zyskujesz dodatkowy czas opieki dydaktycznej.

Twój czas na nauk? b?dzie liczony dopiero od 1 wrze??nia 2022 roku.

Zapisz si? i zyskaj nawet 3 miesi?ce nauki gratis!

Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? OFERT? oraz na BEZP?ATNE KONSULTACJE!