ATU 1 / zad. 2 / Kości
Licznik: :
Zapraszamy do gry w kości. Jak najszybciej zsumuj ilość oczek, która wypadła na wszystkich wylosowanych kościach w danej kolejce. Zwiększaj stopień trudności podczas kolejnych treningów.
Powodzenia!
(sekundy)

Jaka była suma oczek?