Logowanie

Szanowna Pani Dyrektor / Panie Dyrektorze

Dziękujemy za uczestnictwo w Programie Stypendialnym i wytypowanie uczniów z Państwa Szkoły, którzy mają szansę na otrzymanie STYPENDIUM. Mamy nadzieję, że nasza współpraca z Państwem będzie trwała i owocna.

 Chcemy poinformować, że może już Pani/Pan Dyrektor uczestniczyć w drugim etapie i GŁOSOWAĆ na uczniów, którzy Pani/Pana zdaniem powinni w pierwszej kolejności otrzymać Stypendium.

Sposób głosowania jest bardzo prosty i opisany z zakładce „ZASADY GŁOSOWANIA”. Żeby Pani/Pan mógł dogłębnie zapoznać się z kandydatami, ich osiągnięciami a także poznać ich bliżej otrzymuje Pani/ Pan swój unikalny login i hasło, niezbędny aby się zalogować i dokonać obiektywnego wyboru.

 Serdecznie zapraszamy do głosowania. Proszę pamiętać, że im więcej Dyrektorów Szkół będzie uczestniczyło w wyborze Stypendystów USKI Polska, tym ten wybór będzie bardziej obiektywny.

 Jednocześnie informujemy, że niniejsze głosowanie jest jednym z kryteriów dokonania wyboru ucznia Państwa Szkoły do w/w programu .

 Prosimy także o poinformowanie młodzieży z Państwa Szkoły o możliwości głosowania z naszej strony www.uski.edu.pl na uczniów, którzy ich zdaniem powinni otrzymać Stypendium. Proponujemy ogłoszenie tego przez Szkolny Radiowęzeł oraz informacje w gablotach obok plakatu, który Państwo otrzymaliście od naszych Przedstawicieli.

 Zapraszamy także do  PILNEGO śledzenia wyników głosowania na naszej stronie www.uski.edu.pl

 GŁOSUJMY NA UCZNIÓW, NIECH KORZYSTAJˇ ZE STYPENDIUM I ROZWIJAJˇ SIĘ! 

LOGIN
HASŁO
Wykonanie strony Website
Copyright © USKI 2006 All righst reserved